Financiële hulp

Financiële bijstand voor activiteiten voor kinderen

  • 1. Heusdenpas
  • 2. Jeugdsportfonds
  • 3. Stichting Leergeld
  • 4. Nationaal Jeugd Ontbijt
HeusdenPas

De HeusdenPas is voor inwoners van de gemeente Heusen die het minder breed hebben. Met deze pas ontvangt u verschillende kortingen en voordelen.  Deze is aan te vragen via de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website Heusden 

Jeugdsportfonds

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Jeugdsportfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen: Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. http://www.heusden.leergeld.nl 

Nationaal Jeugd ontbijt

Uit onderzoek blijkt dat er binnen het basis- en middelbaar onderwijs gemiddeld zes scholieren per klas naar school gaan zonder ontbijt; omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Zelfs de Voedselbank vult dat tekort niet aan.Als een kind zonder ontbijt aan de dag begint zal het zich niet goed kunnen concentreren; zo zal het de geboden leerstof op school niet of nauwelijks kunnen opnemen. Met als gevolg slechte(re) schoolresultaten, achterstand in sociale vaardigheden en sportbeoefening.Daarom werd het Nationaal Jeugd ontbijt opgericht. Onze school doet mee aan het Nationaal Jeugd ontbijt. Als uw kind mee wil doen aan dit dagelijks -gratis- ontbijt geef dat dan door aan de schoolleiding.

Als het ook u overkomt dat u uw kind geen ontbijt kunt geven, besef dan dat dit geen schande is. Het kan iedereen overkomen. Ieder kind heeft recht op een dagelijks voedzaam ontbijt. Als uw kind mee wil doen aan dit dagelijks -gratis- ontbijt geef dat dan door aan de schoolleiding. De ontbijten worden wekelijks op zaterdag in anonimiteit thuis afgeleverd.