BSO

De Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt geregeld door Mikz Kinderopvang. BSO is eigenlijk een verzamelnaam voor; voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op schoolvrije dagen.

Waarom BSO?

Deze dienstverlening is bedoeld voor ouders die door hun werktijden niet in staat zijn om hun kind binnen de reguliere schooltijden naar school te brengen of op te halen maar ook niet in de gelegenheid zijn om hun kind tijdens schoolvakanties op te vangen. Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om uw kind vóór schooltijd naar een BSO locatie te brengen, dan spreken we van voorschoolse opvang ook wel VSO genoemd.

Met ingang van 1 augustus 2007 is elk schoolbestuur wettelijk verplicht om, indien u daar prijs op stelt, buitenschoolse kinderopvang aan te bieden die aansluit op de schooltijden.

Buitenschoolse opvang wordt op verschillende manieren vormgegeven:

  • voor schooltijd van 7.30 – 8.30 uur
  • na schooltijd tot 18.30 uur
  • tijdens vakanties en op schoolvrije dagen van 07.30 – 18.30 uur
Werkwijze BSO

Mikz is een professionele en gecertificeerde instantie die voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Buitenschoolse Opvang houdt bij Mikz in, dat uw kind buiten schooltijd in een omgeving komt waar de nadruk wordt gelegd op vrije tijd in een huiselijke sfeer. Het kind wordt de mogelijkheden geboden om zelf bezig te zijn, tot rust te komen, gezamenlijk iets te ondernemen of mee te doen aan een gerichte activiteit.

Tegemoetkoming Kinderopvangtoeslag

Als ouder heeft u niet alleen recht op een tegemoetkoming bij de reguliere kinderopvang. Ook voor Buitenschoolse Opvang geldt dat de overheid een deel van de kosten zal dragen volgens de Wet kinderopvang. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’.

Contact

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken om eens te komen kijken, neem dan contact op met Mikz Kinderopvang,tel: 0416-369660. Ook kunt voor meer informatie kijken op onze website: www.mikz.nl