Missie/visie

Basisschool 't Palet is gevestigd in multifunctionele accomodatie De Caleidoscoop in de wijk Vliedberg. Wij staan voor goed doordacht onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem. We stellen ambitieuze doelen voor onszelf en voor onze leerlingen. Dit doen we vanuit een professionele houding in samenwerking met leerlingen en hun ouders. 

Op basisschool 't Palet bieden wij zo inclusief mogelijk onderwijs waardoor onze school een mooie afspiegeling vormt van de maatschappij. Vanuit professionaliteit en respect werken wij samen met diverse partners zoals ouders, kinderopvang en buurthuis. 

Wij bieden onderwijs waarbij afwisselend gebruik wordt gemaakt van boeken, bewegen, handelen en digitale middelen. Naast kwalitatief goede lessen, geven we inhoud en sturing aan het proces van groepsvorming en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Relatie en prestatie gaan op 't Palet hand in hand. 

Op onze school bieden we een rijke leeromgeving. We streven naar het geven van inspirerend onderwijs door gevarieerd lesaanbod met veel aandacht voor de basisvaardigheden. Wij benaderen het onderwijs vanuit de groep en observeren de individuele leerling. De kleinschaligheid van onze school creëert saamhorigheid. Binnen helder gestelde kaders laten we leerkrachten en leerlingen samen verantwoordelijk zijn voor het lerren. 

Kernwaarden

Respectvol

We benaderen elkaar met respect en gaan uit van elkaars goede intenties.

Inspirerend

Met ons onderwijs willen wij elkaar enthousiasmeren en motiveren door van en met elkaar te leren.

Ambitieus en doelgericht

We halen het beste in elkaar naar boven door doelen te stellen en te evalueren.

We leren samen verantwoordelijk te zijn voor onze ontwikkeling.