voorporTAAL

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod! Het begrijpen én je kunnen uiten in taal is hiervoor een belangrijke voorwaarden. Soms hebben leerlingen op dit gebied iets extra’s nodig. En daarom bieden wij aan taalzwakke leerlingen, anderstalige nieuwkomers én hun ouders extra taalonderwijs bij het VoorporTAAL.

Het VoorporTAAL is extra taalaanbod waar leerlingen uit de onderbouw meerdere keren per week per week extra rijk taalonderwijs aangeboden krijgen in een kleine groep.
Bij het VoorporTAAL worden liedjes gezongen, spelletjes gespeeld, verhalen gelezen in betekenisvolle thema’s die aansluiten bij de thema’s van de onderbouw.

Naast het extra taalaanbod van het VoorporTAAL voor onze leerlingen, is er voor ouders de mogelijkheid om op onze school 1 dagdeel per week Nederlandse les te volgen in dezelfde thema’s als de leerlingen.

Door deelname van leerlingen én ouders aan het VoorporTAAL voorkomen/verkleinen we het risico op achterstanden in de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Polskie

W naszej szkole uważamy, że ważne jest, aby wszyscy uczniowie mogli optymalnie korzystać z naszej oferty edukacyjnej! Zrozumienie i umiejętność wyrażania się w języku to ważne warunki do tego. Czasami studenci potrzebują czegoś ekstra w tej dziedzinie. Dlatego oferujemy studentom z problemami językowymi, nowoprzybyłym i ich rodzicom dodatkową edukację językową w VoorporTAAL.

VoorporTAAL to specjalna klasa językowa, w której uczniom z niższych klas oferujemy bardzo bogatą edukację językową w małej grupie przez 2 pół dnia w tygodniu. W VoorporTAAL śpiewa się piosenki, gra się w gry, czyta historie w znaczących tematach, które nawiązują do tematów podbudowy.

Oprócz dodatkowej oferty językowej VoorporTAAL dla naszych uczniów, rodzice mają możliwość uczęszczania na lekcje niderlandzkiego w naszej szkole przez 1 pół dnia w tygodniu w tych samych tematach, co uczniowie.

Poprzez udział uczniów i rodziców w VoorportAAL zapobiegamy/zmniejszamy ryzyko opóźnień w rozwoju naszych uczniów.

Eurabaa

naetaqid fi madrasatina ‘anah min almuhimi ‘an yastafid jamie altulaab ealaa alnahw al’amthal min eardina altaelimi! yueadu alfahm walqudrat ealaa altaebir ean nafsik biallughat shrtana mhmana lidhalika. yahtaj altulaab ahyanana ‘iilaa shay’ ‘iidafiin fi hadha almajali. wahadha hu alsabab fi ‘anana nuqadim liltulaab dieaf allughat walwafidin aljudud wa’awlia’ ‘umurihim telymana ‘idafyana lilughat fi VoorporTAAL.

VoorporTAAL hu fasl lughat khasin hayth yatimu taqdim taelim lughawiin ghaniin lilghayat liltulaab min alsanawat aldunya fi majmueat saghirat limudat 2 nisf yawm fi al’usbuei. fi VoorporTAAL , tughna al’aghani , wtuleb al’aleab , wtuqra alqisas fi mawdueat dhat maghzaa tartabit bimawdueat albinyat altahtiati.

bial’iidafat ‘iilaa eard allughat al’iidafii min VoorporTAAL litulaabina , ladaa ‘awlia’ al’umur khiar ‘akhdh durus allughat alhulandiat fi madrasatina limudat nisf yawm fi al’usbue fi nafs almawdueat mithl altulaabi.

min khilal musharakat altulaab wa’awlia’ al’umur fi VoorportAAL , fa’iinana namnae / nahd min makhatir altaakhir fi tanmiat tulaabina.