Plus in de klas

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt ’t Palet “Plus in de Klas”.De groepsleerkracht signaleert in de klas meer- en hoogbegaafde leerlingen die andere onderwijsbehoeften hebben. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer uitdaging, moeilijkere of diepgaande opdrachten en begeleiding bij het ontwikkelen van hun executieve functies (zie onderstaand overzicht voor toelichting).Executieve functies zijn alle regelfuncties van de hersenen die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van doelgericht en sociaal aangepast gedrag. Om deze executieve functies inzichtelijk te maken voor de leerlingen gebruiken we het plaatje van de boot zoals dat hieronder staat.Deze leerlingen krijgen één keer in de week, buiten hun eigen klas, onderwijsaanbod afgestemd op begaafde leerlingen. Dit doen ze onder begeleiding van een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in meer- en hoogbegaafde leerlingen.Vanuit Plus in de Klas krijgen de leerlingen opdrachten en taken mee terug om in de eigen klas mee aan de slag te gaan als in de klas doelen behandeld worden die zij al kennen en kunnen.