Rapportage

Algemeen

Op onze school maken we gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 2 worden de leerlingen twee keer per jaar getoetst op diverse leergebieden. 

Cito eindtoets

De leerlingen van groep 8 doen jaarlijks mee aan de Cito-eindtoets. Sinds schooljaar 2014-2015 is de Cito-uitslag beperkt van invloed op de plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. De school geeft voor 1 maart een schooladvies. Eind april wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Blijkt de Cito-score hoger te zijn dan het schooladvies, dan kan het schooladvies in heroverweging genomen worden en eventueel naar boven aangepast worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.centraleeindtoetspo.nl/

De resultaten van de afgelopen jaren:

Jaar Score
2014 533.7
2015 535.3
2016 538.7
2017 536.5