MFA Caleidoscoop

MultiFunctionele Accomodatie (MFA) Caleidoscoop

Basisschool ‘t Palet  maakt vanaf juni 2010 deel uit van de MFA (MultiFunctionele Accommodatie)    Caleidoscoop.

In 1999 werd er via de gemeente Heusden een werkgroep in het leven geroepen, waarin verschillende instellingen zitting hadden, o.a. de directeur van basisschool  ‘t Palet. De intentie was om een Brede School te gaan bouwen. Het gemeentebestuur had voor het jaar 2001 krediet beschikbaar gesteld en een projectgroep ingesteld, die onderzoek naar de haalbaarheid van de Brede School moest uitvoeren. Deze projectgroep heeft dat onderzoek gedaan en de uitkomst aan het gemeentebestuur gerapporteerd. Naar
aanleiding van deze rapportage heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van een multifunctionele accommodatie. Veel later dan verwacht is ‘t Palet vanaf juni 2010 gehuisvest in het nieuwe gebouw. De MFA is in beheer van Stichting de Woonveste en biedt onderdak aan basisschool ’t Palet, Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Mikz, peuterspeelzaal Beertje Boog, Algemeen maatschappelijk werk Juvans, Stichting Twern, buurthuis De Mand en stichting Cello. Ook zijn er appartementen in het complex opgenomen.

Het doel is gezamenlijk activiteiten te organiseren voor onze leerlingen en eventueel hun ouders. Deze activiteiten worden besproken in het activiteitenoverleg. In de onderbouw wordt via het VVE traject samengewerkt middels uitwisseling en gezamenlijke activiteiten. Ook organiseren we ieder jaar een avondmarkt in de laatste periode van het schooljaar. Naast het activiteitenoverleg is er een gebruikersoverleg, waarbij de nadruk op de facilitaire, financiële en inhoudelijke zaken ligt.

Foto Palet2