Gidsen

Gidsen

De schoolgids geeft in Nederland jaarlijks aan ouders en leerlingen informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten.

Palet Schoolgids Logo

Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft.

Logo Schoolplan

 Wanneer u de schoolgids of het schoolplan wilt bekijken, kunt u op bovenstaande afbeeldingen klikken.