Gezonde School

Vignet ‘Gezonde School’

Al geruime tijd heeft basisschool ´t Palet het vignet Gezonde School. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt  hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als de school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, krijgt de school het vignet toegewezen.

De Gezonde School-pijlers zijn:
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in
de fysieke en sociale omgeving.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Voor meer informatie kunt u onderstaand filmpje bekijken.


Sport na school

Op ’t Palet worden na schooltijd regelmatig sportactiviteiten aangeboden. Zo kunnen kinderen op een
laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sporten en vooral lekker bewegen! Deze worden georganiseerd door onze sportcoach in samenwerking met het sport- en beweegteam van Stichting Scala, het bestuur waar onze school onder valt.

De activiteiten worden in principe opgezet voor de leerlingen van groep 1/2 t/m 8, maar de doelgroep kan per activiteit verschillen. Het aanbod van de activiteiten is uitgewerkt in een jaarprogramma. Op de website en op onze Facebookpagina komt het nieuws over de activiteiten van SPORT na school te staan zodat het voor iedereen duidelijk is welke activiteiten er in welke periode aangeboden worden.

Voor kinderen die op donderdag naar de BSO gaan, hoeft het geen probleem te zijn om deel te nemen aan activiteiten. We hebben hierover afspraken gemaakt met MIKZ.

Voor meer informatie en vragen over de activiteiten van SPORT na school kunt u terecht bij onze sportcoach Karin Rombouts.

Gezonde traktaties

In onderstaand boekje vindt u ideeën voor gezonde traktaties voor kinderen. De traktaties bevatten weinig tot geen suiker en vet.

Traktatie bewaartips

Maak zelfbereide traktaties kort voor het uitdeelmoment klaar. Bewerk vers fruit eventueel met citroensap, zo kan verkleuring worden tegengegaan. Dek zelfbereide traktaties goed af met folie of bewaar het in een goed afgesloten plastic bak in de koelkast.

Samenwerkingspartners

Dit traktatieboek is gemaakt met hulp van GGD Zaanstreek Waterland, GGD Amstelland de Meerlanden en Peuterspeelzaal Sinbad in ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie
Neem contact op met
GGD Hart voor Brabant
Afdeling Gezondheidsbevordering
Telefoon 0900 – 463 64 43

Hier vindt u het protocol gezond trakteren.

Gezonde Tussend