BVL

Brabants Verkeers Veiligheids Label (BVL)

Op 19 maart 2015 hebben we het BVL (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) behaald. De verkeerscommissie, bestaande uit ouders en leerkrachten, organiseren jaarlijks verkeersactiviteilen, zoals de Dode Hoek, oversteekdiploma en een verkeersspeurtocht. Daarnaast hebben ze overleg met Veilig Vekeer Nederland en gemeente over de verkeersveiligheid rondom de school en in de wijk. VVN voert tevens fietscontroles uit i.v.m. verlichting, voorbereiding kamp en overgang naar het VO. ln alle groepen worden er verkeerslessen gegeven met behulp van de verkeerskranten. ln de groepen 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen jaarlijks afgenomen. Bij carnavalsoptochten en andere buitenschoolse activiteiten regelen we opgeleide oversteekouders. Als ouders ingezet worden voor het vervoer van kinderen bij activiteiten dan wordt het protocol 'leerlingenvervoer' gehanteerd en vullen ouders een verklaring 'vervoeren van leerlingen' in. Sinds schooljaar 2017-2018 wordt het activiteitenplan digitaal ingevuld. De subsidie die we van de provincie voor het BVL ontvangen wordt ingezet voor verkeersactiviteiten en educatieve verkeersmaterialen. Voor meer informatie, kunt u op het logo klikken.


Bvl