Scala

http://www.scalascholen.nl

Het bestuur van de school wordt gevormd door “Stichting Scala”.

Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Vroeger was “ Het Palet” een basisschool met een eigen bestuur. Aan het begin van schooljaar 2001-2002 vond de grote fusie plaats van zestien scholen in de gemeente Heusden. Onder het bevoegd gezag vallen twaalf katholieke, drie openbare en één SBO-school, dat de naam “Scala” draagt.

Het bestuur is een bestuur op afstand. Een algemeen directeur, twee stafdirecteuren en de Scaladirecteuren vormen het directieoverleg. Dit overleg ontwikkelt beleidsvoorstellen, die door het bestuur vastgesteld worden. De directeur/bestuurder van Scala is dhr. Henk van der Pas. Elke schoolleider is op zijn/haar eigen school verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Dhr. G.J. Boomaars is schoolleider van ‘basisschool Het  Kompas in Nieuwkuijk en Het Palet op De Vliedberg, Vlijmen

Op alle scholen van Heusden zitten kinderen uit andere culturen, ook op Het Palet. Wij vinden dat ze de school interessanter maken. Kinderen met andere achtergronden kunnen veel verhalen vertellen en nieuwe ervaringen de school binnenbrengen.

Allochtone kinderen stellen de school voor een grotere opgave, want ze hebben meer aandacht nodig om goed Nederlands te leren. De aandacht voor de andere kinderen wordt er beslist niet minder om. We mogen gerust stellen dat ieder kind op ’t Palet de aandacht krijgt, dat het verdient.

Een school wordt gemaakt door de mensen die er werken. De basisscholen in de gemeente Heusden hebben elk hun eigen sfeer en karakter. Als bestuur van de  scholen zijn we blij met de verschillen tussen onze basisscholen. En we zijn er zeker van dat op al die scholen goed onderwijs wordt gegeven.

Wanneer u vragen heeft aan het bestuur, dan kunt u ons altijd bereiken via het onderstaande adres. Natuurlijk kunt u ook bij de directeur van Het Palet  informatie verkrijgen. We wensen u en in het bijzonder uw kinderen een gelukkige en succesvolle schoolloopbaan toe!

Bestuursbureau Scala,

Kerkstraat 35

5154 AN Elshout.

Tel 0416 -320264