Leren Met Ouders (LMO)

LMO staat voor Leren Met Ouders (of Leren Met Opvoeders)

In alle groepen proberen we zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven. Afgestemd op de behoefte van onze leerlingen. Sommige kinderen hebben bij bepaalde vakken extra instructie nodig. Of juist minder, en hebben behoefte aan meer verdiepingsstof.

Wij als leerkrachten zouden vaak nog meer aandacht aan individuele kinderen willen geven dan we kunnen. Daarbij komt LMO om de hoek kijken. Ouders begeleiden hun kind bij een of meer vakken.
Dat kan op verschillende manieren:
1. Thuis door op min of meer vaste tijden met het kind samen te werken. Extra instructie, helpen bij het verwerken, luisteren als een kind hardop leest. Of het kind te begeleiden bij het maken van werk met een computerprogramma.
2. Op school door in of buiten de klas met het kind te werken aan een of meerder vakken. Op vaste tijden in overleg met de leerkracht.
3. Of een combinatie hiervan.

We zijn in het schooljaar 2016-2017 gestart en hebben er al fijne ervaringen mee.

De resultaten van kinderen die op deze manier werken stijgen. En, misschien nog wel belangrijker, het welbevinden van het kind stijgt. Vaak gaat het om een kind wat het vervelend vindt dat hij/zij minder goed in een vak is dan anderen, sommige kinderen schamen zich zelfs als ze iets niet zo goed of niet zo snel kunnen leren. Natuurlijk helemaal geen reden tot schaamte, maar het gebeurt wel. We hebben ervaren dat een kind in allerlei opzichten groeit door samen te kunnen werken met zijn/haar ouder. Of een kind dat juist met alle gemak door de leerstof heengaat en meer uitdaging nodig heeft. Zo’n kind kan ook gebaat zijn bij LMO. De ouder kan met het kind werken aan extra verdiepingsstof.

Inmiddels hebben we diverse varianten binnen onze school.  We hebben een kind dat met zijn moeder in het weekend vooruit kijkt naar de komende rekenlessen en daardoor al wat voorbereid is en daardoor met meer zelfvertrouwen te werk kan gaan. Ook helpt een  moeder 2 leerlingen met het voorbereiden van presentaties aan de groep over een onderwerp waar deze kinderen zich verder in verdiept hebben.

Kortom LMO op ’t Palet werkt, en groeit nog uit. We staan open voor ideeën.
Lijkt het u wat voor uw kind, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
De coördinator van LMO op onze school is juf Mieke.


Lmo